Iom pri vi

NomoFamilia Nomo
Sekso
Virino
Viro
AdresoPoŝtkodo
UrboLando
Ret-adresoTelefon-numero(j)
NaskiĝdatoVegetarano
Jes
Ne

Partoprendetaloj

Mi pagis per: la sumon de:
pĉk al IEF, Milano 37312204
UEA-konto bruc-y
kontanta mono
Por eksterlandanoj:
IBAN IT 94 o 07601 01600 000037312204
BIC BPPIITRR

por kotizo

plus

kiel subtena sumo