EKSKURSOJ

0. Vendredon la 31an de aŭgusto
h. 20,00-24,00 Interkona vespero
La interkona vespero okazos en unu el la plej tradiciaj renkontejo de la urbo, la mezepoka placo de la herbomerkato, Piazza delle Vettovaglie, kiu estos organizata kiel renkontejo subĉiela. En la placo troviĝas pluraj diverstipaj kaj diversprezaj restoracioj kaj manĝejoj. Ni aparte akordiĝis kun Antica Trattoria Il Campano, via Domenico Cavalca 44, kiu ofertos al ni kompletan menuon kontraŭ € 20,00. Dum kaj post la vespermanĝo, la placo estos je dispono de ĉiuj kongresanoj.
Por antaŭmendi la vespermanĝon, bv. plenigi kaj resendi SENPROKRASTE la demandaron.

Dum kaj post la kongreso, okazos jenaj ekster-urbaj aranĝoj:

1. Sabaton la 1an de septembro
h. 20,30 Publika koncerto en Marina di Pisa
La koncerto, malfermita al la ekstera publiko, okazos en Placo Gorgona, en la ĉemara vilaĝo fama pro la verkoj de Gabriele D’Annunzio. La unua parto de la koncerto prezentos en Esperanto kantojn de la itala verkisto kaj kantisto Fabrizio De André, la dua parto aliajn Esperantajn kantojn. Marina di Pisa distas 10 km de la urbocentro, do bonvolu anonci se vi bezonos transportan rimedon per la demandaro.

2. Dimanĉon la 2an de septembro
h.15,00 Tutposttagmeza ekskurso al la urbo Gvidos: Diccon Masterman
Pisa estas ne nur la Kliniĝanta Turo, ne nur la Placo de la Mirakloj, ne nur la Turo de la Malsato kiun Dante priploras kiel mortigejo de Grafo Ugolino, ne nur la Preĝejo de la Kavaliroj, ne nur la Vasaria palaco de la ĉefa universitato itala. Ĝi estas multo pli, kaj vi tion malkovros dum agrabla, esperantlingva promeno. Bonvolu vin anonci per la demandaro.

3. Ĵaŭdon la 6an de septembro
h. 08,00 Tuttaga ekskurso al Lucca kaj Garfagnana
Lucca - kreita de la Liguroj, kreskinta kiel romia urbo, Lucca fariĝis en la 6a jc ĉefurbo de la longobarda dukejo Toskana por poste evolui kiel komunumo kaj poste respubliko. Ĝi estas unu el la malmultaj urboj kiuj konservas integre siajn 4,2 km-ajn muregojn, de la 16a-17a jc. En la bone konservita urbocentro troviĝas pluraj arĥitekture riĉaj mezepokaj preĝejoj, same kiel rimarkindaj renesancaj turoj kaj palacoj. Ĝia amfiteatra placo, sur la ruinoj de romia amfiteatro, estas monde unusola en sia arĥitekturo.
Barga - en montareta situo, meze inter Lucca kaj la montoj de Garfagnana, Barga estis loĝita ekde la prahistorio. Ĝi estas dominata de la Katedralo, komencita antaŭ la jaro 1000, kaj aparte multenombraj kaj interesaj estas la gravaj palacoj de la urbo.
Grotta del Vento (Groto de Vento) - la akra beleco de la subtera itinero restos neforgesebla en viaj okuloj kaj en via koro. Temas pri unu el la turismaj grotoj plej etenditaj kaj plej organizitaj de Eŭropo, sinsekvo da galerioj, koridoroj kaj putoj kiuj disvolviĝas en pli ol 4 km da jam esploritaj tuneloj.
Por antaŭmendi la ekskurson, bv. plenigi kaj resendi SENPROKRASTE la demandaron

4. Vendredon la 7an de septembro
h. 8 Tuttaga ekskurso al Volterra - la Etruskoj.
Volterra - Urbo “magia kaj mistera”, enradikiĝas en trimiljara historio. El la etruska periodo restas la muregaro, la impona Pordo de la Arĥo, la tombejo kaj pluraj arĥeologiaĵoj garditaj en Muzeo Guarnacci. La gravecon kiun la urbo havis en romia periodo atestas la Amfiteatro de Vallebona. De la mezepoko konserviĝas la strukturo de la urbo, ĝiaj mallarĝaj stratetoj, ĝiaj palacoj, la turo-domoj kaj la preĝejoj. La ekskurso inkluzivas ankaŭ viziton al arta prilaborado de alabastro.
Casciana Terme - Survoje al Volterra ni haltos en tiu ĉi urbo, fama pro siaj kuracaj akvoj.
Por antaŭmendi la ekskurson, bv. plenigi kaj resendi SENPROKRASTE la demandaron