Sub la patroneco de la Provinco Pisa

Sub la patroneco de la Komunumo Pisa

 

  En 2007, jam la 4-an fojon, la Itala Esperanto-Kongreso de Itala Esperanto-Federacio okazos je la ombro de la klina turo. Jam tie okazis la 23-a en 1952, la 43-a en 1972 kaj la 58-a en la jubilea jaro 1987.
  Dum la Kongreso de 1952 partoprenis la Ministro pri Instruado Antonio Segni, kiu tuj poste disvastigis tra la italaj lernejoj pozitivan cirkuleron pri la internacia lingvo.
  En Pisa Esperanto havas jam longan kaj brilan historion, ĉefe kulturan kaj eldonan. Jam en 1959 aperis ĉe eldonejo Giardini la lernolibro de G. Pacelli kiu, reeldonita en ampleksigita formo en 1966 restis ĝis ĝia elĉerpiĝo unu el la plej bonaj kursoj sur la itala merkato.
  Ĉe sia forpaso Pacelli, same kiel poste s-ano Brizzi, donacis sian Esperantan bibliotekon al la Universitata Biblioteko de Pisa, kie ankoraŭ ekzistas konsultebla Esperanto-sekcio.
  De tiam gvidis la grupon s-ano Giuseppe Martini, kiu dum pluraj periodoj estis estrarano de Itala Esperanto-Federacio.
  Sub lia gvido la grupo kreskis je konsisto, kaj pluraj ĝiaj membroj estis kaj estas famaj tra la tutmonda movado. En Pisa estas la sidejo de unu el la plej gravaj tutmondaj Esperantaj libro-eldonejoj, Edistudio, gvidata de Bruĉjo Kasini.
  Kaj en Pisa estas la sidejo de la tutmonda Esperantista Verkista Asocio, prezidata de s-ano Mauro Nervi.
  Krom la Kongresoj, dum la lastaj tridek jaroj en Pisa kaj ĉirkaŭ ĝi okazis multnombraj Esperanto-seminarioj, kaj dum la lasta Universala Kongreso en Florenco la populara semajna revuo Oggi prezentis la kongreson per kovrilpaĝo fotita en la Placo de la Mirakloj.

Vai alla pagina iniziale

Iru al la starta paĝo