NUR RESPONDU LA KAMPOJN KIUJN VI BEZONAS
[ITALIANO]
PERSONA nomo:
FAMILIA nomo:
Retpoŝta adreso:


tranokto-mendo:
de la tago:
ĝis la tago:
ĉambro:
Unulita
Dulita por unu persono
Dulita aŭ Duoblakune kun:
Trilitakune kun:
Hotelo:
Hotelo Leonardo (***) (Unulita € 70, Dulita € 90)
Hotelo Ariston (***) (Unulita € 70, Dulita € 105)
Hotelo Cecile (**) (Unulita € 60, Dulita € 70, Trilita € 90)
B&B Leopolda (Unulita € 45, Dulita € 55, Trilita € 70)
Junulargastejo / Ostello della gioventù (€ 15)

Mi deziras partopreni la kulturan programon
Mi planas partopreni en:
Elementa lingvo-kurso
Konversacia lingvo-kurso
Seminario pri didaktiko
Seminario pri literaturo
Seminario pri informadiko

Interesas min partopreni la ekzamenon pri Esperanto
De unua grado
De dua grado
De tria grado

Interkona vespero
Mi antaŭmendas la vespermanĝon
Mi estas vegetarano
Miaj aliaj nutro-problemojn:

Escursioni:
Mi bezonas transporton por la koncerto
Mi partoprenos la tutposttagmezan ekskurson
Mi mendas la Ekskurson al Lucca ĵaŭde, prezo 50 €
Mi mendas la Ekskurson al Volterra vendrede, prezo 60 €

Pago:
pĉk al IEF, Milano 37312204
UEA-konto bruc-y
Por eksterlandanoj: IBAN IT 94 o 07601 01600 000037312204   BIC BPPIITRR