KURSOJ KAJ SEMINARIOJ

La ĉefa novaĵo en tiu ĉi kongreso estas la okazigo de kelkaj kursoj kaj seminarioj kulturaj kaj edukaj, kiuj okazos en la tagoj de lundo ĝis merkedo; la sesioj estos paralelaj, tial ĉiu kongresano devos elekti la temon, kiu interesas lin.
La partopreno en la seminarioj estas inkluzivita en la kongreskotizo.
La elekto estas inter jenaj kvar eblecoj:
Kurso de Esperanto: Laŭbezone, okazos baza lingvo-kurso por novlernantoj kaj komencantoj, aŭ konversacia kurso, aŭ ambaŭ.
La unua povos esti okazo por kutimaj akompanantoj, kiuj ne jam venkis sian mallaboremon por ekstudi la lingvon, aŭ por lernantoj de la unuaj lecionoj de ret-kurso; la dua ebligos al tiu, kiu antaŭnelonge kompletigis kurson (enreta aŭ tradicia), praktike spertadi.
La kurson prizorgos Katalin Kovats, kiun apogos alia instruisto, se ni organizos ambaŭ nivelojn.
Seminario pri didaktiko de Esperanto: Ĝi estas konsilita al ĉiuj instruantoj de la lingvo, kiuj deziras kompari siajn spertojn kun italaj kaj eksterlandaj kolegoj.
Ĝin gvidos Paul Gubbins, kiu proponos praktikajn ekzemplojn de efika metodologio, kaj didaktikajn helpilojn, inkluzive aŭdvidaj kaj interaktivaj instrumentoj.
Seminario antologia pri literaturo en Esperanto: Eblos dialogi kun tri el la plej famaj Esperanto-aŭtoroj: Mauro Nervi, Baldur Ragnarsson kaj Spomenka Štimec, kaj aŭdi rekte de ilia voĉo pecojn el iliaj plej signifaj verkoj, kaj ilian komenton pri la evoluo de la Esperanta literaturo kaj pri ilia kontribuo al tiu evoluo.
Seminario pri informadiko: La temo estos "Libera softvaro por libera lingvo", kaj centriĝos je Linukso kaj ĝia rolo favori la liberon de la uzantoj kaj la redukton de la kostoj; oni prezentos la bazajn nociojn kaj la aplikadon al komunikado.
La kurson, kiu estis jam sukcese prezentitan en seminarioj de la Esperanto-junularo, gvidos Massimiliano della Rovere kaj Claudio Imbrenda kaj okazos en informadika laboratorio.
Kun la celo permesi al ĉiuj kongresanoj superrigardon pri la argumentoj pritraktataj en la aliaj seminarioj, la lasta horo de la mateno estos komuna, kaj estos laŭvice dediĉata al la temo de la tri seminarioj.
Aliflanke, por organizaj kialoj, necesas antaŭscii kiom da personoj principe intencas partopreni la unuopajn kursojn kaj seminariojn.
Por senpage aliĝi al kurso al seminario, bonvolu respondi al la demandoj en la demandaro: la Organiza Komitato prizorgis la partoprenon de elstaraj reprezentantoj de la Esperanto-kulturo, kaj esperas je pozitiva reago, kiu konsistu en alta nombro da aliĝoj, signife pli alta ol la averaĝo de la lastaj jaroj.
Por kromaj informoj: Nicola Minnaja - minnajanicola@tin.it

 Ekzamenoj

Dum la Kongreso, en la tagoj sabato kaj dimanĉo, okazos eksterordinara sesio de ekzamenoj pri Esperanto, zorge de Itala Esperanto-Instituto.
La kosto de la ekzamenoj estas € 12 por la 1a kaj 2a gradoj, kaj € 50 por la 3a grado.
Por aliĝi al ekzameno, bv. plenigi la demandaron.
Por kromaj informoj: Nicola Minnaja - minnajanicola@tin.it